Pređi na glavni sadržaj

Za: Ministarstvo za zaštitu životne sredine; Ministarstvo rudarstva; Vlada Republike Srbije;

Nećemo nove ekološke katastrofe: Zahtevamo brigu o otpadu

Zahtevamo uspostavljanje nacionalnog postrojenja za tretman opasnog industrijskog otpada, kao i
centralna regionalna skladišta.

Zahtevamo otvaranje jedinstvene baze podataka rudarskog otpada.

Zbog čega je ovo važno?

U prethodnom periodu smo zajedno svedočili velikom broju potencijalnih ekoloških katastrofa, a u Pirotu izlivanjem amonijaka i ekoloških katastrofa, sa nažalost, žrtvama.
Prema izveštaju DRI utvrđene su nepravilnosti za koje zahtevamo da budu ispravljene. Dok donosioci odluka u Srbiji pokušavaju da na mala vrata vrate Rio Tinto u Srbiji, ali i otvore nove rudnike, dokaz o nepostojanju bilo kakve brige za živortnu sredinu jeste nepostojanje nacionalnog postrojenje za tretmanopasnog industrijskog otpada, ali i jedinstvene baze rudarskog otpada.
Ideja o postavljanju isključivo profita ispred zdravlja svojih građana jeste ideja okrenuta protiv svojih građana, i tome se zajedno moramo usprotiviti.
Situacije sa izlivanjem opasnog otpada u Pirotu, Pančevu i Zaječaru moraju biti crvena linija za sve građane i državne organe, a rešenje je hitno usvajanje zahteva peticije.
Potpišite!

Promene

2023-05-05 09:31:26 +0200

1,000 potpisa je prikupljeno

2023-04-21 11:45:53 +0200

500 potpisa je prikupljeno

2023-02-25 10:34:27 +0100

100 potpisa je prikupljeno

2023-02-15 22:49:03 +0100

50 potpisa je prikupljeno

2023-02-09 21:37:24 +0100

25 potpisa je prikupljeno

2023-02-08 06:22:31 +0100

10 potpisa je prikupljeno