Pređi na glavni sadržaj

Za: Ministar finansija, Predsednik Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Premijer Srbije

Smanjiti PDV na proizvode za menstrualnu higijenu

Smanjiti PDV na proizvode za menstrualnu higijenu na najnižu stopu oporezivanja u Republici Srbiji

Zbog čega je ovo važno?

Menstruacija nije ničiji izbor, niti luksuz, već fiziološka pojava!

Proizvodi za menstrualnu higijenu su neophodnost poput hrane i odeće, a ne odabir poput uzimanja cigareta ili alkohola. Irska, Australija, Kanada, Indija, Velika Britanija, ali i mnoge afričke zemlje, ne oporezuju proizvode za menstrualnu higijenu. Nemačka je 2019. god. smanjila stopu PDV-a sa 19% na 7% tako što je reklasifikovala proizvode za menstrualnu higijenu u ,,neophodne". U Hrvatskoj je početkom 2022. god. PDV na menstrualne potrepštine smanjen sa 26% na 13%, a u toku je borba za smanjenje poreza na 5%.

Potpisivanjem ove peticije dajete svoj glas da menstruacija ne bude luksuz i da ulošci, tamponi i menstrualne čašice budu oporezivani najnižom stopom oporezivanja u Republici Srbiji od 10% . Ovo je potreba koja je mnogima u našoj zemlji i dalje nedostupna.
Hajde da je učinimo dostupnijom za sve!

Tijana Ćiprijanović i Ženski klub Kreni-Promeni

Promene

2022-10-28 13:36:19 +0200

20,000 potpisa je prikupljeno

2022-10-17 21:30:32 +0200

10,000 potpisa je prikupljeno

2022-09-25 17:51:11 +0200

5,000 potpisa je prikupljeno

2022-09-20 19:56:37 +0200

1,000 potpisa je prikupljeno

2022-09-20 18:58:55 +0200

500 potpisa je prikupljeno

2022-09-11 12:47:24 +0200

100 potpisa je prikupljeno

2022-09-09 11:55:02 +0200

50 potpisa je prikupljeno

2022-09-08 11:43:25 +0200

25 potpisa je prikupljeno

2022-09-07 21:18:34 +0200

10 potpisa je prikupljeno